Adem vrij met Buteyko

Buteyko Therapeuten Nederland

Video

Buteyko Documentaire

Dit zijn 2 filmpjes waarin u een documentaire ziet, deze is gemaakt door de BBC in Australië in maart 1993

Documentaire buteyko 1993 Documentaire buteyko 1993

Tros Radar onderzoek over melk

Als Buteyko therapeut zal ik u ook aanraden om de zuivel te verminderen. Veel mensen hebben een koemelk intolerantie waardoor bij het eten of drinken de ademhaling zwaarder en dieper wordt. Maar buiten de ademhaling om, zal u na het bekijken van het volgende filmpje, wellicht anders tegenover het nuttigen van zuivel staan.

Tros Radar onderzoek

Zuurstof en CO2

Wat gebeurt er bij een verkeerde ademhaling?

Ademhaling is een belangrijk onderdeel om te kunnen leven. Dit proces is over het algemeen iets waar men niet bewust bij stil hoeft te staan. Maar soms gaat het mis en wordt een mens ziek van een verkeerde ademhaling met alle gevolgen van dien. Men krijgt bijvoorbeeld, astma, hyperventilatie, hoge bloeddruk, apneue, bronchitis of zelfs allergieën.

Maar wat gebeurt er nu eigenlijk als het mis gaat?
Als iemand voordurend te veel en te diep inademt dan verliest het lichaam te veel CO2, kooldioxide, in het spraakgebruik "koolzuurgas" genoemd.

Buteyko kwam er achter dat de oorzaak voor astma en hieraan verwante aandoeningen gezocht moet worden in een ernstig tekort aan kooldioxide in de longen. Dit is minder vreemd dan het klinkt: de cellen in het menselijk lichaam kunnen namelijk alleen maar zuurstof opnemen wanneer daarbij ook kooldioxide beschikbaar is.

Tegenwoordig bevat onze atmosfeer slechts 0,03% kooldioxide, maar het lichaam heeft maar liefst 6,5% kooldioxide in de longblaasjes nodig om zuurstof te kunnen opnemen. De longen doen dus hun best om de kooldioxide die elders in het lichaam vrijkomt vast te houden. Als de hoeveelheid kooldioxide in de longen daalt tot onder de 3% dan is dat dodelijk.

Uit Buteyko's onderzoek is gebleken dat de ademhaling van astmapatiënten en anderen met vergelijkbare aandoeningen een tekort aan kooldioxide in hun longblaasjes hebben. Om te vermijden dat het kooldioxideniveau te ver daalt heeft het lichaam bepaalde verdedigingsmechanismen ontwikkeld: door het gladspierweefsel rondom de bronchiën te laten verkrampen en de bronchiën te vernauwen, of door meer slijm te produceren door de slijmvliezen in de luchtwegen.

Links van het onderstaande plaatje is een gezonde luchtweg te zien. Rechts een ongezonde luchtweg die is verkrampt en te veel slijm bevat.

Wanneer mensen verkeerd, dus te diep, ademhalen kunnen ze last krijgen van diverse symptomen: een licht gevoel in het hoofd, duizelingen, concentratieproblemen, kortademigheid, overgevoeligheid van de luchtwegen, overdadige slijmvorming, verstopte of lopende neus, mondademhaling, hartkloppingen, onregelmatige hartslag, spierkrampen, gespannenheid, angst, vermoeidheid, slapeloosheid, darmkrampen en bewusteloosheid.

Veel mensen denken dat als ze maar diep inademen dat ze dan ook veel zuurstof binnen krijgen. Zo krijgen ze het vaak ook aangeleerd. Maar het is helaas helemaal niet waar. Men verliest nu juist veel CO2 en daardoor kan er minder zuurstof afgegeven worden.

Professor Buteyko wist hard te maken dat een dergelijk verkeerd ademhalingspatroon, ook wel het "chronisch verborgen vorm van longhyperventilatie" genoemd, aan de basis ligt van een hele reeks ziektebeelden, waaronder ook longemfyseem, slapeloosheid, allergie, voorhoofdsholteontsteking, migraine en hoge bloeddruk.

Wat astma betreft toonde Buteyko aan dat verergerende factoren, zoals bijvoorbeeld huisstof, luchtvervuiling, stofmijten, poezen, stress, en dergelijke, alleen een kans krijgen wanneer er bij de patiënt al sprake is van een verkeerd ademhalingspatroon.

Hij concludeerde dan ook dat de verergerende factoren slechts in tweede instantie een rol spelen: de hoofdoorzaak van de klacht moest worden gezocht bij de manier waarop de patiënt ademhaalt. Dat ademhalingspatroon kan een ongezonde vorm hebben aangenomen door psychische druk of een infectie.