Adem vrij met Buteyko

Buteyko Therapeuten Nederland

Video

Buteyko Documentaire

Dit zijn 2 filmpjes waarin u een documentaire ziet, deze is gemaakt door de BBC in Australië in maart 1993

Documentaire buteyko 1993 Documentaire buteyko 1993

Tros Radar onderzoek over melk

Als Buteyko therapeut zal ik u ook aanraden om de zuivel te verminderen. Veel mensen hebben een koemelk intolerantie waardoor bij het eten of drinken de ademhaling zwaarder en dieper wordt. Maar buiten de ademhaling om, zal u na het bekijken van het volgende filmpje, wellicht anders tegenover het nuttigen van zuivel staan.

Tros Radar onderzoek

Onderzoeken

Er is inmiddels al veel onderzoek gedaan naar de Buteyko methode en ondanks alle positieve uitkomsten wordt er nog veel te weinig aandacht aan besteed.

Of dit nu is omdat de farmaceutische industrie er geen geld in wil steken of omdat er ook nog te weinig artsen willen toegeven dat sommige ziektes ook zonder medicijnen behandelt kunnen worden, weet ik zelf ook niet.

Wij als therapeuten in heel de wereld hopen dat er meer onderzoek gedaan wordt en er meer mensen kennis kunnen gaan maken met deze methode om ziektesymptomen te verminderen en ook zelfs geheel te laten verdwijnen.

Rusland

Buteyko laboratorium
In Rusland is de methode ontstaan en daar is ruim 10 jaar onderzoek gedaan in het laboratorium van Buteyko zelf. Dit was in de jaren 60 heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar het verband tussen de ademhaling en ziektes.

Rond 1967 had hij meer dan 1000 patiënten succesvol behandeld, en vele tientallen medische specialisten opgeleid die zijn behandelingsmethode zijn gaan te passen. Ondanks dat Buteyko soms erg werd tegengewerkt door het het medische establishment, kreeg de Buteyko Methode gedurende deze jaren in Rusland steeds meer erkenning, vooral dankzij de dankbetuigingen van (ex) patiënten.

In 1985 werd de methode officieel erkend door het Russische Ministerie van Volksgezondheid, en wordt nu in een aantal Russische klinieken toegepast.

Onderzoek in Nederland

Dit onderzoek was een literatuuronderzoek, deze is uitgevoerd door de wetenschapswinkel.

Het onderzoek vond plaats in 2003.
De onderzoeker was F.E. Langendam.

Het is gepubliceerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid.
In de conclusie van het onderzoek staan o.a.

Er bestaat een goede mogelijkheid dat de Buteyko ademhalingstechniek een bijdrage
kan leveren aan de bestaande therapeutische behandeling van astma. CO2 speelt
mogelijk een rol bij de ernst van astma (en dus niet bij het ontstaan ervan).

Voor het volledig rapport kunt kijken bij de Rijksuniversiteit Groningen

Link website
Link rapport (pdf)

Engelse aanbeveling in het Engelse Handboek

In het jaar 2009 is de Buteyko methode opgenomen in het Engelse handboek van de Britisch Thoracis Society&Scottische Intercollegiate Guidelines Network (SIGN).
Dit is een heel positief voor de erkenning voor de Buteyko methode.
Dit handboek wordt gebruikt door Engelse en Schotse artsen bij het kiezen van een behandelprogramma voor hun astma patiënten.

Behandelschema

U leest bij het stukje van Buteyko; Buteyko breathing technique may be considered to help patients to control the symptoom of astma.

Vrij vertaald: De Buteyko methode kan patienten helpen om de symptonen van astma te beheersen.

De onderstaande link zal u naar de desbetreffende bladzijde uit heb handboek sturen:

http://www.sign.ac.uk/pdf/qrg101.pdf

U kunt het hele handboek ook op de website van Britsch Thoracic Society&Scottish Intercollgiate Guidelines Network (SIGN) lezen: http://www.sign.ac.uk/pdf/qrg101.pdf

Australië

Australie was het eerst land waar buiten Rusland onderzoek werd gedaan naar de Buteyko Methode.
In 1995 hebben de onderzoeker Dr. S.Bowler en Dr. C.Mitchell, die beide werkzaam waren op de longafdeling van een ziekenhuis, de Buteyko Methode onderzocht.
Dit is in opdracht gedaan van het Australische astmafonds.

Professor Dr. Mitchell

Het onderzoek is in 1998 gepubliceerd in het Medical Journa of Australia.
Dit is een medisch tijdschrift, die ook via het internet te lezen is.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Mater Ziekenhuis in Brisbane.
De groep die aan het onderzoek meededen waren astma patiënten in de leeftijd van 12 tot 70 jaar.
Allemaal hadden ze stabiele astma en gebruikten hiervoor medicatie (ontstekingsremmers en luchtwegverwijderaars) .

Er werden 2 groepen gevormd:

Buteyko groep: kreeg zeven keer "volgens de Buteyko methode' therapie van aderhalf uur
Controle groep: Deze kreeg fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Resultaten:

Na drie maanden oefenen bleek:
De Buteyko-groep had de luchtwegverwijderaars met 96% verminderd.
En had het gebruik van ontstekingsremmers met gemiddeld 49% verminderd.

2. Het medicijn gebruik van de controlegroep was bijna niet veranderd.

Zie het onderstaande tabel:

ButeykoControle
Aantal astmapatiënten1920
Ademhaling bij begin (liter/min)14.014.2
Gebruik luchtwegverwijder na 3 maanden96% minder7% minder
Gebruik ontstekingsremmer na 3 maanden49% minderGelijk gebleven
Ademhaling na 3 maanden(liter/min)9.613.3

Nieuw-Zeeland

Er zijn in Nieuw-Zeeland meerder onderzoeken gedaan.

In het jaar 2000 heeft Dr. H. Gogh ( die hoofd van de Eerste hulp afdeling van het ziekenhuis Gisborne (Nieuw-Zeeland was), een onderzoek gehouden met 34 astma patiënten. Ze hadden allemaal stabiele astma en gebruikten allemall hoge dosis luchtwegverwijderars en ontstekingsremmers om hun astma in de hand te houden.

De patiënten werden verdeeld over 2 groepen.

Buteyko groep: kreeg zeven keer "volgens de Buteyko methode' therapie van aderhalf uur
2. Controle groep: Deze werden begeleid door een astmaverpleegkundige.

Na zes weken, drie en zes maanden werd er gekeken of er veranderingen waren opgetreden bij de patiënten.

Na zes maanden bleek:

Dat het gebruik van luchtwegverwijders bij de Buteykoroep met gemiddeld 85% verminderd was.
Het gebruik van corticosteroïden (ontstekingsremmers) was bij
de Buteyko-groep gedaald met 50%. Gedaald.

2. Bij de controle groep was het gebruik van de luchtwegverwijderaar met 37% verminderd
Het gebruik van ontstekingsremmers was zelfs met 1% toegenomen.

ButeykoControle
Aantal astmapatiënten1717
Gebruik luchtwegverwijder bij begin496 µg / dag*386 µg / dag*
Gebruik ontstekingsremmer bij begin909 µg / dag*896 µg / dag*
Gebruik luchtwegverwijder na 6 maanden85% minder37% minder
Gebruik ontstekingsremmer na 6 maanden50% minder1% toename
* 1 µg = 1 microgram

Zijn onderzoek is gepubliceerd in The New Zealand Medical Journal. De Buteyko Therapeut die de patiënte begeleiden was Jennifer Stark.

De conclusie die Dr. McHugh in het artikel trekt is (vrij vertaald):

"De Buteyko Methode is een veilige en effectieve manier om beter met astma om te gaan. Vanwege de mogelijke farmaceutische-economische consequenties van een verminderd medicijngebruik, zou het verder onderzocht moeten worden".

Vervolgens is er in 2006 in Nieuw Zeeland een onderzoek gehouden met 8 astmatische kinderen.

De kinderen gebruikten allemaal luchtwegverwijderaars en ontstekingremmers.
De kinderen waren in de leeftijd van 11 jaar.

Resultaten

Na drie maanden was het medicijnen gebruik bij de kinderen flink naar beneden gegaan.
Het gebruik bij de luchtwegverwijderaar was met 66% gedaald.
Het gebruik van de ontstekingremmer was met 41% gedaald.

Deze kinderen hadden veel meer energie en konden na het volgend van de cursus weer gewoon kind zijn.

Dr. McHugh die dit onderzoek begeleid heeft concludeert:

De vermindering van medicatiegebruik bij asmatische kinderen is vergelijkbaar met war we gevonden hebben bij volwassenen en wat gevonden is in eerder onderzoek.

Hij geeft ook dit schema van eerdere studies:

Australië NZ (1) Engeland NZ (2)
Luchtwegverwijder reductie95%85%100%66%
Ontstekingsremmer reductie49%50%41%41%

Voor meerdere publicatie kunt u ook een artikel lezen op de website van de New Zealand Medical Journal. Deze website is in het engels.
http://www.nzma.org.nz/journal/119-1234/1988/

De volgende brief heeft DrMcHugh samen met twee collega's geschreven naar het New Zeeland Medical Journal. Daarin verwijst hij nogmaals naar de effectiviteit van de Buteykio methode. http://www.nzma.org.nz/journal/119-1243/2272/

Beta agonists and asthma
A recent letter1 in the NZMJ advocated prescribing long-acting beta agonists (LABA) with care. The letter cited the recent meta-analysis of LABA which concluded that LABA were shown to increase severe and life-threatening asthma exacerbations as well as asthma-related deaths.2 A previous meta-analysis of beta agonists concluded that regular beta agonist use for at least 1 week resulted in tolerance to their effects and poorer disease control compared to placebo. Regular use of beta agonist increased airway inflammation and increased asthma exacerbations.3 The meta-analysis commented on the development of receptor desensitisation and down-regulation along with rebound bronchoconstriction after sudden withdrawal of beta agonists.3 It was concluded that "to date no randomised trials (of beta agonists in asthma) have demonstrated a reduction in disease progression or in mortality."3
If short- and long-acting beta-agonists are associated with adverse outcomes such as increased airway inflammation; increased severe exacerbations of asthma, and increased deaths whilst lacking a convincing evidence base for use in chronic asthma, then perhaps we, as a profession, need to consider the apparent overuse of these therapies, and the related issue of continuing to ignore other promising approaches.
Are some of the latter overlooked because they are non-medication based? The Medical Council of New Zealand's position statement regarding relationships between doctors and health-related commercial organisations acknowledges research showing that medical practitioners are influenced and biased by pharmaceutical company interactions.4
The meta-analysis referred to above observed that if a study were funded or sponsored by a pharmaceutical company it was more likely to conclude that beta-agonists were helpful (73%) whereas only 10% of studies not declaring such support concluded that beta agonists were helpful.3
It is our view that management of asthma is potentially improved by considering other perspectives on the problem. While "inflammation of the airways" has preoccupied mainstream understanding, perhaps it is not the whole answer. Konstantin Buteyko observed that patients with asthma hyperventilated and hypothesised that the dysfunctional breathing caused the asthma, rather than the conventional view of the asthma causing hyperventilation. Buteyko then went on to develop what was later called the Buteyko Breathing Technique (BBT) claiming a positive therapeutic effect.5
The few published trials of BBT in adults with asthma have all found mean/median reductions in the order of 85% to 100% for beta agonist use and mean/median reductions of 40% to 50% for inhaled corticosteroid use whilst also decreasing symptoms and maintaining lung function.6–8 In children with asthma, a small case series had mean reductions of 66% for beta agonists and 41% for inhaled corticosteroids.9 BBT advice regarding medication use is consistent with the advice of the New Zealand Guidelines Group: to use beta agonists only when necessary with early use of inhaled (and/or oral) corticosteroids.10
While the mechanism of effect of BBT may not be accepted, or even thoroughly understood, it offers levels of impact that, if produced by a drug, would be adopted widely. Clearly, more research is urgently required before BBT or other breathing retraining approaches are incorporated, if appropriate, into the mainstream of asthma management to help reduce the mortality and morbidity resulting from beta agonist use.
Patrick McHugh
Clinical Director, Emergency Department
Gisborne Hospital, Gisborne
Email:mchugh@tdh.org.nz
Bruce Duncan
Public Health Physician
Tairawhiti District Health, Gisborne